معماری مسکونی زو گروپ

Natural Houses Book Cover

این مجتمع از برخی از ویژگی های معماری سبز برخوردار می باشد. معماری سبز یکی از گرایش های نوین معماری است. هدف از ایجاد ساختمان های سبز، بهبود یافتن آب و هوا ، جلوگیری از اتلاف انرژی مصرف شده جهت گرمایش و سرمایش و جلوگیری از اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست است.

همچنین از مزایای آن طراحی با مصالح نزدیک به طبیعت و همچنین اجتناب از صدمه رساندن به وضعیت اراضی به منظور سود بیشتر می باشد. رسیدن به بالاترین کیفیت زندگی در سایه اتکا به محیط زیست از مهمترین اهداف ما در بکارگیری معماری سبز بوده است.
معماری سبز یا معماری پایدار یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است که در سال‌های اخیر مورد توجه عده زیادی از طراحان و معماران معاصر جهان قرار گرفته است. این معماری که برخاسته از مفاهیم توسعه پایدار می باشد در پی سازگاری و هماهنگی با محیط زیست یکی از نیازهای اساسی بشر در جهان کنونی است.هدف از ایجاد ساختمان‌های سبز بهبود یافتن آب و هوا ، جلوگیری از اتلاف انرژی مصرف شده جهت سرمایش و گرمایش و جلوگیری از اثرات منفی ساخت و ساز بر محیط زیست است.
قبل از هر چیز که یک ساختمان سبز خلق شود مانند هر چیز دیگر به یک خالق احتیاج دارد . این موضوع یعنی ایجاد ساختمان سبز به سلامت فردی که در آن و در محیط اطراف آن زندگی می کند کمک خواهد کرد و از او پشتیبانی خواهد کرد و باعث رضایت مندی و سودمندی آنان خواهد شد.این موضوع نیازمند کاربرد با دقت استراژیهای تصدیق شده در معماری است استفاده از طبیعت بادوام و منبع مواد با کفایت و تکیه بر خورشید برای استفاده های گرمایی و نیروی برق و روشنایی روزانه و دوباره استفاده کردن از ضایعات یک اتحاد و یکپارچه سازی ساختمانی ظریف این استراژیها را تولید می کند.